Andorra Telecom

Data Oferta pública Durada Import Estat
03/01/2024 Externalització dels serveis de desenvolupament per Andorra Telecom
Més informació
En curs
20/12/2023 Impermeabilització i Rehabilitació cobertes de l'edifici Nexus d'Andorra Telecom
Més informació
En curs
06/12/2023 Adquisició d’un (1) vehicle per Andorra Telecom
Més informació
En curs
06/12/2023 Adquisició d’un equip analitzador d’espectres i mesurador de ROE
Més informació
En curs
06/12/2023 Adquisició d'equips free-cooling d'Avaltec per les casetes
Més informació
18/01/2024 14.993,00€ (23301262YQ) Adjudicat
02/11/2023 Servei d'externalització impressions Andorra Telecom
Més informació
En curs
18/10/2023 Subhasta Grup electrogen i Flywheel
Més informació
Desert
18/10/2023 Ampliació DCiM Andorra Telecom
Més informació
Des de 14/12/2023 fins implementació, iniciant-se el manteniment des de l'inici fins el 31/12/2024, podent ser renovat fins a un màxim de 6 anys. 116.368,50 € ( 23301166YQ) Adjudicat
18/10/2023 Manteniment dels equips de seguretat dels edificis, locals i casetes d’Andorra Telecom.
Més informació
Des de l'1/01/2024 a 31/12/2024, podent ser renovat d'any en any fins a un màxim de 6 anys (31/12/2029) 118.189,23€ (23301154 YQ) Adjudicat
04/10/2023 Servei de neteja d'edificis, estacions repetidores i casetes d'Andorra Telecom.
Més informació
Des de l'1/02/2024 a 31/12/2024, podent ser renovat d'any en any fins a un màxim de 6 anys (31/01/2030) 118.189,23€ (23301154YQ) Adjudicat
04/10/2023 Serveis de custòdia i vigilància dels edificis d'Andorra Telecom i transport de fons
Més informació
Des de l'1/01/2024 a 31/12/2024, podent ser renovat d'any en any fins a un màxim de 6 anys (31/12/2029) 428.822,96€ (23301152YQ) Adjudicat
23/08/2023 Treballs d’assistència tècnica del control de qualitat de les obres corresponents al projecte NODE d’Andorra Telecom
Més informació
30/06/2026 227.825,01€ (23300934YQ) Adjudicat
16/08/2023 Serveis de suport i manteniment de Salesforce
Més informació
Des de l'1/10/2023 a 30/09/2024, podent ser renovat d'any en any fins a un màxim de 6 anys (30/09/2029) 5.910,00€ (233000884YQ) Adjudicat
02/08/2023 Adquisició d'un vehicle per Andorra Telecom
Més informació
18/09/2023 34.532,49 (23300716YQ) Adjudicat
02/08/2023 Renovació dels sistemes de seguretat física
Més informació
14/12/2024 386.699,06€ (23301165YQ) Adjudicat
02/08/2023 Adquisició de caixes plexo per instalacions nous AP's AndorraWifi
Més informació
31/12/2023 14.139,25 € (23300703 YQ) Adjudicat
26/07/2023 Subministrament d’equips Cisco i serveis associats
Més informació
Des del 24/11/2023 a 24/11/2024, podent ser renovat anualment fins al 24/11/2029 N/A Adjudicat
26/07/2023 Subministrament d'equips i serveis de seguretat
Més informació
Des del 15/12/2023 a 15/12/2024, podent ser renovat anualment fins al 15/12/2029 N/A Adjudicat
26/07/2023 Millora de la refrigeració del Data Center de l'edifici Massana2 d'Andorra Telecom
Més informació
Desert
26/07/2023 Pòlisses d'assegurança de Responsabilitat Civil General i Professional, Responsabilitat Civil Promotor, Danys Materials i Pèrdua de Beneficis i D&O-Responsabilitat Civil de Consellers i Directius d’Andorra Telecom
Més informació
Des de l’01/01/2024 a 31/12/2024, podent ser renovat anualment fins al 31/12/2029 295.410,14€ LOT 1 + LOT 2 (23301163YQ) i 14.560,00€ LOT 3 (23301164YQ) Adjudicat
07/06/2023 Construcció d’una caseta exterior a la portella del forn de Canillo
Més informació
Desert
24/05/2023 Renovació i ampliació del llicenciament i suport de la solució Splunk de BI a Andorra Telecom
Més informació
De l'1/07/2023 al 30/06/2024 , podent ser renovat fins a un màxim de 5 anys addicionals fins 30/06/2029 322.445,89€ (23300628YQ) Adjudicat
10/05/2023 Subministrament de material de microinformàtica
Més informació
1 mes ( 18/06/2023 a 17/07/2023) 25.594,62€ (YQ 23300548) i 2.569,40 € (YQ 23300549) Adjudicat
03/05/2023 Serveis de trasllat i reciclatge de materials, estris i mobiliari entre els diferents edificis d'Andorra Telecom
Més informació
Des de l'1/06/2023 a 31/12/2023, podent ser renovat fins a un màxim de 6 anys 11.000,00€ (23300499YQ) Adjudicat
22/03/2023 Reforma il·luminació de l'edifici Nexus
Més informació
07/12/2023 45.977,48 € (23300717 YQ) Adjudicat
08/02/2023 Servei formació e-learning
Més informació
Des del 22/03/2023 a 31/12/2023, podent ser renovat per periodicitats anuals 14.000,00 € (23300257YQ) Adjudicat
18/01/2023 Manteniment anual de les zones verdes de l’edifici Nexus
Més informació
Durada: Des de l'1/01/2023 a 31/12/2023, podent ser renovat anualment fins al 31/12/2026 8.647,84€ (23300235YQ) Adjudicat
21/12/2022 Formacions en telecomunicacions
Més informació
Des del 22/03/2023 a 31/12/2023, podent ser renovat per periodicitats anuals fins al 31/12/2026 14.900,00 € (23300276YQ) Adjudicat
21/12/2022 Solució d'automatització de proves de servei
Més informació
Des de l’01/04/2023 a 31/03/2024, podent ser renovat anualment fins al 31/03/2029 76.268,00 € (23300277YQ) Adjudicat
16/11/2022 Serveis de prevenció de riscos en matèria de seguretat i salut en el treba
Més informació
Des de l’1/02/2023 a 31/01/2024, podent ser renovat anualment fins al 31/12/2026 22.912,00€ (23300108YQ) Adjudicat
16/11/2022 Adquisició de roba laboral pel personal tècnic d'Andorra Telecom
Més informació
Des de l'1/01/2023 a 31/12/2023, podent ser renovat fins a un màxim de 3 anys 11.500,40 € LOT 1,2,3,4,6 i 7 (YQ 23300210) i 11.500,40 € LOT 5 (YQ 23300211) Adjudicat
16/11/2022 Adquisició nou equip de clima caseta de Canòlich
Més informació
Lliurament 02/06/2023 17.462,46 € (22301298YQ) Adjudicat
02/11/2022 Treballs per la construcció de la nova Seu d'Andorra Telecom - edifici Node - i de les places públiques de l'entorn, ubicat a la parròquia d'Andorra la Vella
Més informació
30/06/2026 24.551.796,65 € (23300698 YQ) Adjudicat
02/11/2022 Adquisició terminals d'usuari ANDROID TV amb comandament.
Més informació
Des del 26/01/2023 a 31/12/2023, podent ser renovat anualment fins al 31/12/2027 99.200,00 USD (23300075YQ) Adjudicat
02/11/2022 Renovació Llicències Microsoft
Més informació
Des de 01/01/2022 a 31/12/2022 podent ser renovat anualment fins al 31/12/2025 453.262,88€ (22301218YQ) Adjudicat
02/11/2022 Adquisició de vehicles elèctrics per Andorra Telecom
Més informació
Lot 1 25/04/2023, Lot 2 25/07/2023 56.730,96€ (22301117YQ) Adjudicat
26/10/2022 Substitució moqueta de la planta 3a de l'edifici Nexus
Més informació
20/12/2022 23.578,56 € (22301114 YQ) Adjudicat
19/10/2022 Adquisició i instal·lació d'una nova climatització sostenible per la sala tècnica de la Planta Baixa de l'edifici Nexus.
Més informació
23/02/2023 99.982,63€(22301144YQ) Adjudicat
05/10/2022 Redacció projecte i DF per la millora de refrigeració del DC de Massana2
Més informació
2 mesos i mig (17/02/2023) 20.280,00 € (22300954YQ) Adjudicat
31/08/2022 Contractació de serveis de Delegat de Protecció de Dades (DPD)
Més informació
Des del 20/12/2022 a 28/02/2023, podent ser renovat anualment fins al 31/12/2026 Fase 1 (Servei d'Auditoria) 7.000,00€ (22301212YQ) Adjudicat
31/08/2022 Servei d’auditoria dels estats financers d'Andorra Telecom
Més informació
Des del 04/11/2022 a 30/06/2023, podent ser renovat anualment fins al 30/06/2028 47.250,00€ (22300899YQ) Adjudicat
31/08/2022 Subministrament de material de microinformàtica
Més informació
Des de l’1/10/2022 a 31/09/2023 25.050,00€ (22300823YQ) Adjudicat
31/08/2022 Pòlissa d'assegurança d'accidents i vida d'Andorra Telecom
Més informació
Des de l’1/12/2022 a 31/12/2023, podent ser renovat anualment fins al 31/12/2028 74.299,41€ (22300982 YQ) Adjudicat
31/08/2022 Treballs de reforma, reparació i manteniment integral dels edificis d'Andorra Telecom
Més informació
De l'1/01/2023 al 31/12/2023, podent ser renovat fins a un màxim de 6 anys 98.000,00€ (58.800,00€ YQ/22301247) i (39.200€ YQ/22301248) Adjudicat
10/08/2022 Serveis de Consultoria en Comunicació i Publicitat i disseny i producció de la Fira
Més informació
Des de l’1/12/2022 a 30/11/2023, podent ser renovat anualment fins al 30/11/2028 130.750€ (22300966YQ Lot 1 I Lot 2) Adjudicat
10/08/2022 Serveis i subministraments per a instal·lacions de radiocomunicacions
Més informació
Des de l’1/01/2023 a 31/12/2023, podent ser renovat anualment fins al 31/12/2028 222.000,00€ (22301021YQ) Adjudicat
10/08/2022 Adquisició plataforma serveis d’SMS Empresa i el seu suport i manteniment
Més informació
Des de l’1/01/2023 a 31/12/2023, podent ser renovat anualment fins al 31/12/2028 27.540€ (22300965YQ) Adjudicat
10/08/2022 Adquisició de 2 unitats de clima Inrow pel DC de Massana2
Més informació
25 setmanes ( 04/05/2023) 22.565,00 € (22300958YQ) Adjudicat
13/07/2022 Contracte obert per l’adquisició de terminals GSM-UMTS sense fils per centraletes i ascensors
Més informació
Des de l'1/08/2022 fins al 31/12/2022, podent ser renovat anualment fins al 31/12/2024 6.786,05€ (22300706YQ) Adjudicat
13/07/2022 Servei de correcció i traducció a varis idiomes per Andorra Telecom
Més informació
Des de l'1/09/2022 fins al 31/08/2023, podent ser renovat anualment fins al 31/12/2026 8.000,00€ (22300766YQ) Adjudicat
06/07/2022 Reparació del teulat de l'edifici d'Andorra Telecom a Ransol
Més informació
21 dies laborables (2/09/2022) 28.939,71 € (22300709YQ) Adjudicat
08/06/2022 Adequació banys de la central del Pas De La Casa
Més informació
Desert
18/05/2022 Contracte Obert de PDU’s intel·ligents per les sales tècniques d’Andorra Telecom
Més informació
Des de l'1/07/2022 al 31/12/2022, podent ser renovat fins a un màxim de 2 anys 22.880,00€ (22300579YQ) + 3.413,66€ (22300580YQ /22300622YQ) Adjudicat
04/05/2022 Renovació dels serveis de bústies de veu de la telefonia fixa i mòbil
Més informació
Des de l’1/08/2022 a 30/09/2023, podent ser renovat anualment fins al 30/09/2028 128.900,00€ (22300682YQ) Adjudicat
04/05/2022 Millora eficiència energètica dels equips de clima de la planta 2 de Massana2
Més informació
Lliurament 4 setmanes des de 27/05/2022 27.976,35€ (22300450YQ) Adjudicat
27/04/2022 Adquisició i instal·lació d'equips de clima a Bonavista i Burna
Més informació
Lliurament 5 setmanes des de 20/05/2022 18.871,23€ (22300424YQ) Adjudicat
06/04/2022 Aplicació per a terminals Android TV
Més informació
Des de l’1/08/2022 a 30/06/2023, podent ser renovat anualment fins al 30/06/2028 90.750,00€ (22300676YQ) Adjudicat
06/04/2022 Renovació Capçalera IPTV i OTT
Més informació
Des de l'1/07/2022 fins al 30/06/2023, podent ser renovat anualment fins al 30/06/2028 241.678,00€ (22300590YQ) Adjudicat
23/03/2022 Mesura petjada de carboni i compensació d’emissions de gasos efecte hivernacle (GEH) d’Andorra Telecom
Més informació
Des del 15/05/2022 al 31/12/2022 i renovació anual fins a 6 anualitats 21.000,00€ (22300403YQ) Adjudicat
23/03/2022 Contracte de manteniment i sanejament dels camins i accessos a les estacions de muntanya
Més informació
Des del 01/06/2022 al 31/12/2022 i renovació anual fins a 6 anualitats 18.000,00€ (22300449YQ) Adjudicat
02/02/2022 Subministrament de material de microinformàtica
Més informació
Des del 25/02/2022 al 30/04/2022 81.700,75€ (22300230YQ) + 2.132,41€ (22300231YQ) + 1.773,60€ (22300232YQ) Adjudicat
26/01/2022 Contracte de manteniment de les instal·lacions de climatització i aigua calenta de l'edifici Nexus.
Més informació
Des del 01/03/2022 al 31/12/2022 i renovació anual fins a 6 anualitats 21.812,20€ (22300182YQ) Adjudicat

Què et sembla aquest web?

Trobes a faltar alguna informació en aquesta pàgina?

Contacta amb nosaltres

Botiga
C/ Prat de la Creu nº 2
AD500 Andorra la Vella
De 9h a 19h (de dilluns a divendres)
De 9h a 14h (dissabtes)
Servei d’atenció al client
Truca’ns al 115,
o al (+376) 301 115 si ets a l’estranger.
De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.
Despatx seu social
875 000
De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).
Informació telefònica
nacional i internacional

111
Preu de la trucada 2 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).